Op zoek naar werkgeluk


In een werkgeluk traject krijg je het volgende:

 

Inzicht in de arbeidsmarkt:

Op basis van jouw profiel krijg je een overzicht van de mogelijkheden binnen de huidige arbeidsmarkt.

Hoe zijn jouw kansen op de korte en lange termijn?

Is het handig om een carrière switch te maken of juist niet?

Hoe groot is de kans dat jouw baan in de toekomst geautomatiseerd wordt?

 

Inzicht in je eigen persoonlijkheid en interesses:

Talenten, Behoeften, Valkuilen: op basis van deze gegevens krijg je inzicht in welk soort werkzaamheden / functies bij jou passen en welke niet.

Je begrijpt (beter) waarom je geen energie krijgt van bepaalde werkzaamheden of omstandigheden. Of juist wel.

Bij het zoeken naar (ander) werk weet je wat wel of niet bij je past.

 

Strategie: op zoek naar ander werk of een carrière switch:

Op basis van de analyses wordt het mogelijk om je te oriënteren op beroepen die goed bij jou passen.

Op basis van een beroepskeuze kun je eventueel kiezen voor het volgen van een opleiding.

Samen maken we een strategie voor jouw ontwikkelingsplan zodat je verder kan met jouw carrière.

 

Na een gratis kennismakingsgesprek beslis je pas of je ermee doorgaat of niet.


Onderdelen van het traject


Een werkgeluk traject bestaat uit 5 sessies, email-contact momenten en bevat o.a. de volgende onderdelen:

Arbeidsmarkt scan: Dit betreft een test om op de persoon toegesneden kansrijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt en/of ondernemerskansen in kaart te brengen, op basis van iemands kennis, vaardigheden, competenties, houdingsaspecten, drijfveren en leervermogen. 

Situatie schets: In het eerste gesprek wordt gewerkt aan een situatieschets. In die schets komen vragen aan de orde als: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? De uitkomst van de arbeidsmarktscan wordt meegenomen in de situatieschets.

Profiel schets: Naast de situatieschets wordt in het adviestraject een persoonsprofiel opgesteld, waarbij in kaart wordt gebracht wat de competenties, kwaliteiten en vaardigheden van de deelnemer zijn. 

Toekomst oriëntatie:  Daarna volgt een toekomstoriëntatie: wat zou ik willen, hoe kan ik dat realiseren en hoe zorg ik dat ik duurzaam inzetbaar en wendbaar ben of blijf op de arbeidsmarkt? 

Ontwikkel plan: Uiteindelijk moet dit alles uitmonden in een ontwikkelplan dat door de deelnemer alleen of in samenwerking met de loopbaanadviseur is opgesteld. 

Direct contact opnemen


Wij verwerken de gegevens conform de PrivacyVerklaring

 
 

Contactgegevens:

Tel: 06 21321795

Email: info@nelkeslifecoaching.nl